60 درصد تسهيلات بانکي ويژه سرمايه در گردش است

معاون
اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت : حدود 60 درصد تسهیلات اعطایی
ویژه سرمایه در گردش است که این رقم پارسال 53 درصد بوده است.به گزارش واحد مرکزی خبر ، شاپور محمدی با ارائه گزارش بسته خروج از رکود افزود: یکی از
اقدامات در حال اجرا تصویب ماده 2 مربوط به مطالبات بنگاهها از شرکت های
دولتی است که در آن تهاتر ها باید عملیاتی شود.وی گفت: تهاتر مطالبات دولت از بخش خصوصی و بالعکس انجام خواهد شد.محمدی
با تشریح فعالیت های سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از
جمله سازمان امور مالیاتی ، بانکها ، بیمه و بورس در اجرای بسته خروج از
رکود گفت: خوشبختانه بیشتر تکالیف این دستگاههای اجرایی عملیاتی شده است.وی ادامه داد : ‌در اجرای برنامه های اقتصادی شاخص هایی مانند تصمیم
گیری ، شناسایی و اجرا وجود دارد که طی شدن این برنامه ها در کوتاه مدت
امکان پذیر نیست و تا حداقل 2 سال زمان نیاز دارد.معاون امور اقتصادی
وزارت اقتصاد و دارایی گفت : مواد 1 تا 16 لایحه رفع موانع تولید در مجلس
شورای اسلامی تصویب شد و فقط برخی از موارد برای اصلاح به کمیسیون تخصصی
برگشت داده شده است.وی افزود: پرداخت مطالبات بخش خصوصی ، افزایش
سرمایه بانکها و خروج بانکها از امور غیر بانکی از جمله بنگاه داری و
انتشار اوراق بدون ضامن از موارد مهمی است که تا کنون در لایحه رفع موانع
تولید به تصویب رسیده است و امیدواریم با همیاری مجلس این موارد در بودجه سال آینده گنجانده و عملیاتی شود.