پاساژ علاء الدین تخلیه شد

پاساژ علاء الدین در خیابان جمهوری تا بامداد امروز به طور کامل تخلیه شد.به گزارش فارس این پاساژ با حکم کمیسیون ماده 100 تخلیه شد و ظرف چند روز آینده  طبقات غیرقانونی آن تخریب می شود.گفته می شود طبقه منفی 3 به طور کامل توسط ماموران شهرداری منطقه 11 با حکم کمیسیون ماده 100 تخلیه شد.این طبقه تغییر کاربری داده می شود به پارکینگ تبدیل می شود.