واکسن ایدز شکست خورد

محققان مرکز ملی پستانداران دانشگاه «ایموری» آمریکا دریافتند که واکسن ایدز در مورد پستاندارن اولیه نتیجه معکوس می دهد. به گزارش ایرنا نتایج تحقیقات نشان می دهد که استفاده از این واکسن در پستانداران باعث افزایش میزان عفونت شده است.کارآزمایی بالینی واکسن HIV نشان می دهد که واکسن باید از سلول های هدف ویروسی جلوگیری کند.ساخت واکسن ایدز یکی از مهمترین دستاوردهای پزشکی سال 2014 میلادی محسوب می شود.این واکسن برای نبرد با ویروسی ساخته شد که در حال حاضر بیش از 30 میلیون نفر را در سراسر جهان آلوده کرده است.اثر ناخوشایند این واکسن در گونه پستانداران نشان می دهد که هنوز دانشمندان راه درازی را برای مقابله با این ویروس پیش رو دارند ودلیل آن نیز جنبه های بسیار خاص بیولوژیکی ویروس HIV است.محققان دلیل ناکارآمدی واکسن ایدز را این می دانند که این ویروس قسمت اعظمی از سلول های ایمنی را گرفتار می کند.محققان درنظر دارند که آزمایش های ژنتیکی جدید را برای بهبود این واکسن آغاز کنند.نتایج این تحقیقات در شماره اخیر نشریه «Proceedings of the National Academy of Sciences» منتشر شده است.