نگاه شما: گراند كانيون ايران

حسام عسکری: گراند کانیون به دره ­هایی گفته می­شود که ستونهای بلند و کشیده صخره سنگی از دل آنها به آسمان سرکشیده است. در ایران تنها ناحیه­ ای که چنین شکل جالب توجهی دارد، تنگ هایقر در 25 کیلومتری فیروزآباد در استان فارس است که طول تقریبی آن 8 کیلومتر می باشد و از چند سال پیش سدی در ورودی دره در حال احداث می باشد.