نگاه شما: پاک سازی ساحل بندر لنگه

عیسی اسدی: در برنامه ای که توسط شهرداری بندر لنگه تدارک دیده شده بود  پاکسازی بخشی از سواحل بندر لنگه واقع در پارک کوثر توسط اقشار مختلف مردم بندر لنگه انجام شد.گفتنی است که سواحل شنی بندر لنگه  از زیباترین سواحل جنوب کشور می باشد که همه ساله بویژه در فصول زمستان وبهار پذیرای بسیاری از گردشگران از سراسر کشور می باشد.