مرگ خاموش مادر و دختر

گازگرفتگی جان یک مادر و دختر را در کرج گرفت .به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج گفت : در این حادثه که بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن در یک منزل مسکونی در خیابان بهتوئی غربی کرج رخ داد موجب مرگ مادر 70 ساله و دختر 45 ساله اش شد.شهبانی علت این حادثه را استفاده از دودکش مشترک برای آبگرمکن و بخاری اعلام کرد .