محيط‌زيست حيواني را دريابيد!

سيدباقر پيشنمازي در سرمقاله رسالت نوشت:حفاظت از “محيط‌زيست انساني” پيشكش، “محيط‌زيست حيواني” را دريابيد! حيوانات هم نيازمند هواي پاك هستند و از اين جهت فرقي بين انسان و حيوان نيست(1). پرندگاني كه بال و پري داشتند و با مشكلي مثل اداره و مدرسه و ترافيك و مرخصي و تعطيل رسمي و غيررسمي مواجه نبودند تهران را ترك كردند در روزهاي گذشته صداي پرنده‌اي شنيده نمي‌شد. حتي پرندگان در قفس هم خاموش شده‌بودند! پرندگاني كه در قفس مانده‌اند و راه گريزي ندارند چگونه بايد پيام‌شان به سازمان حفاظت محيط ‌زيست برسد؟ كه يا “هوا”يمان را داشته باش يا از قفس آزاد كن!برابر گزارش سازمان بهداشت جهاني از هر 8 مورد مرگ انسان‌ها، يك مورد به دليل آلودگي‌ هواست و لذا در سال 2012، 7 ميليون نفر در جهان به همين دليل جان خود را از دست دادند.براساس گزارش ديگري 5 شهر ايران نيز جزء آلوده‌ترين شهرهاي دنيا قرار گرفته‌اند!در سال‌جاري خصوصا درروزهاي اخير شاهد افزايش دفعات قرار گرفتن در شرايط هشدار و حتي ناسالم، نسبت به سال‌هاي قبل بوديم اما با اطلاع‌رساني وهشدارهاي كمتر! در سال‌هاي گذشته ابراز نگراني رسانه‌ها و پيگيري موضوع به هر دليل بيشتر و جدي‌تر بود. اما اكنون به بركت همسويي بسياري از رسانه‌هاي نوشتاري و مجازي و يا “مسموميت حزبي”! يا ضعف ناشي از هواي آلوده! سكوت و آرامش برقرار است، گويي اتفاقي نيفتاده است! سازمان‌هاي مسئول و عضو كميته اضطراري هواي آلوده با خاطري آسوده پيام دادند كه: مدارس تعطيل نيست، زنگ ورزش موقتا تعطيل شود! گويا بچه‌ها فقط در ساعت ورزش جست‌وخيز دارند! و در ديگر فرصت‌ها مثل سالمندان راه مي‌روند و فعاليت دارند! و تنفس هواي آلوده به صورت آرام وكم حركت هم بلامانع است!معلوم نيست چرا از تردد صدها كاميون، كاميونت، اتوبوس، ميني‌بوس، سواري و موتورسيكلت تاريخ مصرف گذشته و دودزا و فاقد معاينه فني كه در طول نيمه‌شب و روز بدون هيچ مانعي مشغول آلوده‌سازي محسوس و مضاعف محيط زيست هستند جلوگيري نمي‌شود؟براي چاره‌انديشي ترافيكي انبوه خودروهاي شخصي، صرفا اقدام به توسعه راه‌ها، پل‌ها و معابر مي شود اما اقدام بازدارنده از طريق ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي وتوسعه تسهيلات لازم براي كاهش تقاضاي ترددخودروهاي شخصي صورت نمي‌گيرد؟!و يا اينكه نسبت به سايرعوامل آلوده كننده محيط، مثل بعضي از موسسات صنعتي و اقتصادي وانتقال آنها به بيرون شهر، اقدام جدي صورت نمي‌گيرد؟چرا از ظرفيت‌‌هاي خوبي كه قانون‌گذار در اختيار نهادهاي مسئول قرار داده است مثل اصل 50 قانون اساسي و مواد 9 و 11 و 12 قانون حفاظت محيط ‌زيست در جهت متوقف ساختن عوامل مخرب و آلوده‌سازمحيط، استفاده به عمل نمي‌آيد.در برخي چالش‌هاي مديريتي، با فرافكني فقد قانون بهانه مي‌شود اما در مواردي كه ظرفيت قانوني وجود دارد، چه عذري جز توان مديريت باقي مي‌ماند؟حداقل رئيس محترم سازمان حفاظت محيط زيست ازچندصدنفري كه درروزهاي گذشته به دليل تشديدآلودگي هوا راهي بيمارستانها شدند عيادت بعمل مي آوردندتاكاري صورت گرفته باشد.———————————پي‌نوشت‌:1- اما محيط‌زيست انساني وجوه متمايزي با محيط‌زيست حيواني دارد كه آن نيز بايد مراقبت شود تا روان، اخلاق وفرهنگ انسانها از آلودگي و آسيب، ايمن بماند. اما اين مهم در تعريف وظايف سازمان حفاظت محيط‌زيست مغفول مانده است!