قرارگاه سازندگی خاتم موظف به ارایه اظهارنامه مالیاتی شد

به گزارش ایرنا، «محمد مهدی مفتح» روز یکشنبه در نشست خبری به تشریح مصوبات جلسات کمیسیون تلفیق در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه گذشته و روز شنبه هفته جاری پرداخت.وی از الحاق بندی به لایحه بودجه سال 94 کل کشور خبر داد و افزود: براساس این بند شرکت های تابعه آستان های مقدس و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا موظف شدند در سال 94 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان خود را به سازمان مالیاتی تسلیم کنند و از همان سال مالیات خود را طبق قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنند.سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داد: تنها شرکت های تابعه آستان قدس رضوی از این ماده مستثنی هستند یعنی در یک ردیف جمعی ـ خرجی دوباره مالیات های اخذ شده برای خرج آستان بازمی گردد.

tavoos_init_player(
‘player_268186_465835’,
”,
[
{
“file” : “https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/11/5/465857_496.mp4” ,
“type” : “mp4”,
“label” : “player_268186_465835}”
}

],
‘https://tavoos.net/services/vast/5JDKhdZ4-bPHG-wsFs-V3de-1DzKEWJdiHTd/59’
);
jwplayer().on(‘play’, (function(){
$.post(‘/fa/ajax/news/video/465835’,{},function (data) {});
}));
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دانلود