صدور مجوز 34 نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی

 25 نشریه و 9 پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز انتشار دریافت کردند.به گزارش ایسنا، در جلسه مورخ 15 دی ماه 93 هیأت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 25 نشریه و 9 پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز انتشار دریافت کردند.در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسوولی 40 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.