شاخص آلودگی هوا باز هم در شرایط «ناسالم»

شاخص آلودگی هوای شهر تهران امروز نیز در شرایط «ناسالم» قرار گرفت.به گزارش فارس، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی امروز 123و شاخص آلودگی دیروز صبح 149بوده است.این در حالی است استاندارد آلودگی باید ۱۰۰ باشد.بر اساس این گزارش، آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از دو و نیم میکرون است.