سردبير مردم امروز: اپوزيسيون نظام نيستم

محمد قوچاني گفت : من به نظام پايبندم واگر قرار باشد کاري کنم (که فعلا
قصد همکاري با هيچ روزنامه اي را ندارم ) تنها در اين چارچوب کار مي کنم.به گزارش خبرگزاري آريا، سردبير روزنامه توقيف شده مردم امروز توضيحاتي را مورد اين روزنامه و شرايط پيرامون خودش ارائه داد .قوچاني گفت : احساس مي کنم که ما در برابر اين موج اسلام ستيزي که در دنيا به راه افتاده بايد تفسير و تعبيري از اسلام ارائه کنيم که بتواند مقابل اين تندروي ها و افراطي گري، پاسخي مناسب داشته باشد. ما بايد اسلام واقعي را نشان بدهيم که نماد آن پيامبر گرامي اسلام است و حتما اين تصوير بيشترين اثر را در برابر رفتارهاي توهين آميز خواهد داشت . پاسخ مناسب به اين توهين ها همان است که علماي ديني ما انجام داده اند و با نامه و استدلال و منطق، پاسخ اسلام ستيزي برخي غربي ها را داده اند. بايد جوانان غربي را مخاطب قرار داد و آنان را به اسلام واقعي دعوت کرد.وي ادامه داد: رفتار نشريه شارلي بيش از هر چيز معلول افراط گري هاي برخي لائيک ها و تفکر ظاهرا مذهبي تندروهاي تکفيري است. آن بخش که به تفکر افراطي انها بازمي گردد را در اين جا مي توان مشاهده کرد که وقتي جهان به خصوص مسلمانان علي رغم مخالفت با محتواي نشريه شارلي بخاطر کشته شدن 12 نفر همدلي کرد به جاي اينکه براي همدلي هر کس با همان عقيده خودش احترام قائل باشند سردبير شارلي وسط دعوا نرخ تعيين مي کند و سرمقاله «فقط لاييسيته» را مي نويسد و با اين جمله تمام مي کند که« ما نمي‌پذيريم که ناقوس‌هاي نوتردام براي ما بنوازند الاّ آنکه فمن‌ها آن‌ها را به صدا درآورند.» و در آن بخش که مربوط به تکفيري ها مي شود ما بايد مرز اسلام رحماني و نبوي را با اسلام جعلي آنها نشان دهيم. احساس مي کنم در برابر اين رفتارها بايد متحد باشيم و حتما در مقابل تفکر سکولاريزم ستيزه جو و تکفيري به ظاهر مذهبي اتحاد داشته باشيم.قوچاني در عين حال گفت :سعي نکنيم از تعداد همفکران خود بکاهيم و آن ها را در صف ديگران بگذاريم.در کار مطبوعاتي ممکن است اتفاقاتي بيافتد که قابل کنترل نباشد چون ذات کار مطبوعاتي با احتمال خطا همراه است چنانکه در مطبوعات اصولگرا  هم به وفور رخ داده حتي از نوع اهانت به مقدسات و آنها عذرخواهي کرده اند به همين خاطر جرائم مطبوعاتي را ذاتا از نوع غيرعمد مي دانند ، و اگر هم خطايي رخ دهد  قانون فصل الخطاب است و تکليف همه را مشخص کرده است .قوچاني در توضيح تيتر جنجالي روزنامه مردم امروز که موجب توقيف آن شد گفت : خيلي ها نمي دانستند که مجله شارلي در مراحل بعدي چه اقدامي خواهد کرد . فرض بر اين بود که اين نشريه با احتياط بيشتري عمل خواهد کرد و اين تيتر سه روزقبل از کارتون توهين آميز اين نشريه بود اما آتشي که آنها روشن کردند تر و خشک را با هم سوزاند.قوچاني :افرادي هستند که تعداد توقيف هاي بيشتري نسبت به من داشتند وي افزود: من ديدگاه خود عليه اقدام مجله شارلي را در سرمقاله روز پنج شنبه 25 دي ماه اعلام کردم و عليه اين نشريه موضع گرفتم و از اسلام ستيزي آنها انتقاد کردم و ارادت خود به پيامبر را اعلام کردم.من هرگز دفاع از اين نشريات را جايز نمي دانم و مشي من همان است که رييس محترم جمهور اعلام کرد توهين و تکفير هر دو محکوم است و البته مجازات توهين کننده بايد برمبناي فقه اسلامي و اجازه مجتهد باشد.اين روزنامه نگار در واکنش به انتقادهايي که نسبت به او مي شود در مورد حجم توقيف رسانه هايي که در آن مسئوليت داشته گفت : توقيف چيزي نيست که به اراده يک فرد باشد . توقيف يک مساله پيچيده است که در نهادهاي نظارتي و قضايي از روال خاص خودش اتفاق مي افتد.قوچاني با اشاره به فهرست هشت گانه اي که در مورد رسانه هاي توقيف شده او منتشر شده گفت : افرادي هستند که تعداد توقيف هاي بيشتري نسبت به من داشتند . هر کدام از اين موارد که ذکر شده توضيح خاص خودش را دارد . براي مثال در مورد همشهري ماه که به ضميمه روزنامه همشهري منتشر مي شد بايد بگويم که انتشار اين ضميمه با نظر هيات نظارت وقت غير قانوني اعلام شد که ما هم کار را متوقف کرديم. زماني که مساله حل شد هم ما ديگر در آن مجموعه نبوديم که بخواهيم انتشار آن را از سر بگيريم. اکنون اما شرايط تغيير کرده و نشريات متعددي به صورت ضميمه به همراه همشهري يا روزنامه هاي ديگر منتشر مي شود .وي در مورد توقيف روزنامه شرق هم گفت : اين روزنامه يک بار به دليل انتشار نامه نمايندگان توقيف شد که در آن مساله من نقشي نداشتم و تصميم بود که توسط مدير مسئول گرفته شد. بايد تاکيد کنم که شرق بعد از من هم با توقيف مواجه شد.قوچاني تاکيد کرد : مشکل «هم ميهن» سال هاست که حل شده ولي هنوز راي نهايي ابلاغ نشده است. در مورد «شهروند امروز» هم مساله اي که وجود داشت حل شده و البته لازم به يادآوري نيست که اين نشريه يکبار هم بعد از من توقيف شد. در مورد روزنامه آسمان هم دادگاه صالحه تشکيل و موردش مشخص شد  و نبايد ماجرا را تنها به عهده يک فرد گذاشت.وي در پاسخ به برخي انتقادها افزود :  دوره سردبيري من در شرق 3 سال طول کشيد و مهرنامه را نيز با همين سمت 5 سال است که منتشر مي کنم. نبايد فقط بخش توقيف ها را پررنگ کنيم.اين روزنامه نگار در عين حال گفت : وظيفه سردبير کنترل و نظارت مطالب نشريه نيست بلکه وظيفه ذاتي سردبير توليد مطلب است.قوچاني همچنين گفت : من هميشه دوست داشتم در چارچوب قانون اساسي و باورهاي ديني خود کار کنم و هرگز مايل نيستم که از ايران بروم.البته مشکلات و معذورات روزنامه نگاراني که ناگزير به جلاي وطن شدند را درک مي کنم شغل من روزنامه نگاري است آن هم در داخل ايران. به نظر من روزنامه نگاري در خارج از ايران غير ممکن است. من مايلم در چارچوب همين نظام و قانون اساسي فعاليت داشته باشم.اين روزنامه نگار ادامه داد: اکنون هم معتقدم هيچ راهي به جز تمکين به قانون وجود ندارد و روزنامه نگاري هم بايد در ميهن خودمان باشد. من هرگز خود را اپوزيسيون نظام نمي دانم.وي خاطر نشان کرد : سال هاست که نشرياتي منتشر مي کنم تا بتوانم ثابت کنم مي توان در چارچوب جمهوري اسلامي ايران و از موضع يک مسلمان اصلاح طلب به فعاليت مطبوعاتي پرداخت . هرگز ذره اي در اين ترديد نکردم که بايد در خاک ميهن و در چارچوب قانون و در پناه دين از آزادي دفاع کرد.هرگز سوداي مهاجرت در سر نپرورانده و هرگز از کار در ايران نااميد نشدم .همواره در نشرياتم افرادي از هر دو جناح حاضر بودند .قوچاني ادامه داد: گاهي از سوي اصولگرايان به لائيک بودن و گاهي از سوي لائيک ها به حکومتي بودن متهم شده ام . هر گاه نشريه داشتم به حکومتي بودن متهم شدم و هر گاه نشريه نداشتم به ضد حکومت متهم شدم اما هرگز اين اتهامات را نپذيرفتم . من فقط و فقط يک روزنامه نگار بودم عاشق چاپ و کاغذ و قلم . عاشق ايران و اسلام نه هنگامي که براي يادبود امام خميني کار کردم از حکومت پول گرفتم و نه هنگامي که يادنامه مهندس بازرگان را کار کردم به عضويت نهضت آزادي در آمدم ؛ من فقط روزنامه نگار بودم. به جريان هاي مختلف فکري از مدافعين تا منتقدين تريبون داده ايم تا ظرفيت نظام را نشان دهيم .اکنون و امروز هم با اعتقاد به ايران و اسلام و آزادي و با التزام به قانون اساسي مايلم در اين چارچوب زندگي و کار کنم اما بناي لجاجت و اصرار ندارم و اگر امکاني وجود داشت فعاليت خواهم کرد.