راهور تهران: تا کی تکلیف کنیم ماشین نیاورید؟

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به غیرمنطقی و نسنجیده بودن طرح سراسری زوج و فرد از درب منازل، آن را مُسکنی مقطعی و مغایر با حقوق شهروندی دانست و گفت: تا چند روز می‌شود به مردم تکلیف کرد که خودروهای خود را از منزل خارج نکنند؟!به گزارش تسنیم سرهنگ سیدتیمور حسینی در خصوص اجرای طرح سراسری زوج و فرد از درب منازل به دنبال افزایش آلودگی هوای پایتخت گفت:‌ با توجه به اینکه در سال‌های اخیر پیشنهاد اجرای طرح زوج و فرد سراسری و از درب منزل، در این فصل از سال ارائه می‌شود ولی تا امروز پیشنهادی برای اجرای این طرح در سال جاری و در روزهای آینده ارائه نشده است.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت با تاکید بر اینکه اجرای طرح سراسری زوج و فرد از درب منازل، راهکاری منطقی نیست، گفت: متاسفانه داستان آلودگی هوای تهران در فصل سرما به یک موضوع تکراری تبدیل و مثل داستان نمایشگاه بین‌المللی شده است که هر سال با آغاز به کار این نمایشگاه عنوان می‌شود باید مکان مناسبی برای نمایشگاه درنظر گرفت و انتقاد از مکان فعلی بالا می‌گیرد، ولی بعد از مدتی به دست فراموشی سپرده می‌شود و مجدداً سال بعد این مباحث آغاز می‌شود.او با بیان اینکه منبع آلودگی هوای تهران مشخص و معلوم است و باید راهکاری دائمی و جدی برای آن به اجرا درآید، گفت: اجرای طرح سراسری زوج و فرد از درب منازل کار سنجیده‌ای نیست و تنها می‌تواند یک مُسکّن مقطعی باشد و باید پذیرفت که راهکاری برای حل آلودگی هوای تهران نیست.حسینی با اشاره به ثمربخش نبودن اجرای این طرح با توجه به شرایط فعلی، گفت: علاوه بر نسنجیده بودن و مقطعی بودن این طرح، با توجه به اینکه اجرای این طرح نیز به صورت فیزیکی و با بهره‌گیری از نیروی انسانی انجام می‌شود، لذا نمی‌تواند با دقت و ظرافت کامل انجام شود.رئیس پلیس راهور پایتخت اجرای این طرح را مغایر با حقوق شهروندی دانست و گفت: در ثانی تا چند روز می‌شود مردم را موظف به عدم استفاده از خودروهای شخصی کرد و به آن‌ها تکلیف کرد که حق ندارند خودروی خود را از منزل خارج کنند؟! ما در قبال این تکلیفی که بر دوش مردم قرار می‌دهیم چه امکانات، پیشنهاد و آلترناتیوی را پیش روی آن‌ها قرار می‌دهیم؟!او گفت: باید به این موضوع توجه داشت که نگاه به مردم نباید نگاهی متکی بر تکلیف مداری صرف به آن‌ها باشد و نگاه تکلیف مدارانه صرف به مردم، یک نگاه صحیح نیست.