تصاوير بازار ايراني در دبي و أبوظبي

يکي از قديمي ترين و بزرگ ترين بازارهاي حال حاضر در شهر دبي، «بازار زعفران و ادويه» است که با نام «بازار ايراني» شناخته مي شود.به گزارش کاسب نيوز؛ همان طور که از نام اين بازار پيداست، مواد اصلي که در آن به فروش مي رسد “زعفران” و “ادويه” است.مشابه اين بازار نيز در شهر أبوظبي در خيابان “المينار” در نزديکي “کورنيش شرقي” قرار دارد. البته در هر دو بازار، بجز زعفران و ادويه، محصولات زياد ديگري هم در آن به فروش مي رسند مانند فرش هاي دست باف و حتي جواهرات سنتي و نيز ظروف مسي و لوازم ساخته شده از چوب.يکي از امتيازات اصلي اين دو بازار که بازار ايراني ناميده مي شوند، آن است که نسبت به ديگر بازارهاي موجود در دبي و أبوظبي، محصولات در آنها ارزان تر و با قيمتي مناسب تر به فروش مي رسد.البته وسعت بازار ايراني دبي کمي بيشتر از بازار ايراني أبوظبي است. يکي از علت هايي که اين بازارها نام بازار ايراني را گرفته اند محصولاتي است که در آن به فروش مي رسد. علت ديگر هم آن است که بسياري از فروشندگان موجود در اين بازارها، ايراني يا ايراني تبار هستند.