بانک‌ها بايد بر توزيع تسهيلات تمرکز کنند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : بانک‌ها باید واسطه پول باشند و تمرکزشان روی دادن تسهیلات به مشتریان باشد.به
گزارش واحد مرکزی خبر ، علی طیب نیا
با بیان اینکه از دهه 50 شاهد افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور
بوده ایم ، گفت : با این حال فعالان اقتصادی مشکل تامین نقدینگی دارند و به
این معنی است که نظام بانکی ما به درجه توسعه و تکامل برای تامین مالی
درون زا نرسیده است.وی گفت: برخی معتقدند برای حل مشکل تولید بایدحجم
پول را بالا ببریم اما این موضوع را ما بارها در کشور تجربه کردیم و این
روش شکست خورده است.وزیر اقتصاد افزود : در بسته خروج از رکود راه حل
هایی را برای تامین نقدینگی بدون افزایش پایه پولی پیش بینی شده از جمله
افزایش سرمایه بانک ها ، حل مسئله مطالبات معوق بویژه مطالبات از دولت و
مساله بنگاه داری بانک ها.وی گفت: هنوز بیشتر موارد این بسته در مجلس تصویب نشده و چند ماه است منتظر هستیم.وزیراقتصاد گفت: باید تامین مالی کوتاه مدت را نظام بانکی انجام دهد و سرمایه در گردش و نقدینگی بلندمدت را بازار سرمایه تامین کند.طیب
ینا گفت : امیدواریم با بهبود روابط خارجی که اکنون نیز شاهد توجه شدید
سرمایه گذاران خارجی هستیم ، در آینده نزدیک از تامین مالی خارجی هم
استفاده کنیم.