بازشدن دربهای اتوبوس تیم ملی به روی هواداران

tavoos_init_player(
‘player_403733_461748’,
”,
[
{
“file” : “https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1393/10/23/461770_709.mp4” ,
“type” : “mp4”,
“label” : “player_403733_461748}”
}

],
‘https://tavoos.net/services/vast/5JDKhdZ4-bPHG-wsFs-V3de-1DzKEWJdiHTd/59’
);
jwplayer().on(‘play’, (function(){
$.post(‘/fa/ajax/news/video/461748’,{},function (data) {});
}));
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی دانلود